Cada cop són més els productors que están instal’lant en la seva explotació una estació metereològica, és una eina molt útil per tal de recollir dades com temperatura, pluviometria,humitat relativa, velocitat del vent, etc…i el que és super important, ens dona informació molt acurada de quan fer els tractaments fitosanitaris ja que tradueix les dades recollides en predicció de plagues i malalties.

Cada vez son más los profuctores que están instalando en su explotación una estación meteorológica, es una herramienta muy útil para recoger datos como son la temperatura,la pluviometria, la humedad relativa, velocidad del viento, etc… Y lo que es más importante, nos da una información muy exacta de cuando realizar los tratamientos fitosanitarios ya que extrapola los datos recogidos en previsión de plagas y enfermedades.